Grzechy Laokona

 Myślą,mową i uczynkiem
 bardzo ciężko często grzeszysz,
 niepozorną wkładasz minkę
 i znów nowe grzechy mierzysz.

 Jak kamienie rzucasz grzechy,
 ciskasz nimi jak do tarczy,
 robisz to też dla uciechy
 i nie mówisz: już wystarczy!

 Grzech popełniasz doskonale,
 powolutku i dokładnie
 i skrupułów nie masz wcale,
 ile zła zebrałeś na dnie?

 Słodkich pokus nie omijasz
 i dobitnie je smakujesz,
 jak Laokon je owwijasz
 a uścisku też nie czujesz.

 Grzech to farsa ! / myślisz sobie/,
 ktoś wymyślił taką nazwę,
 jeszcze kilka nowych zrobię 
 ale je inaczej nazwę.


 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz