Eliasz

Z narodu wybrany
Eliaszem nazwany,
boży pomazaniec
odmawia różaniec!


Pierwszy student Pragi
nie popiera magii.
Czyta grube księgi
i zgłębia potęgę
wiedzy i rozumu-
orator wśród tłumu!
Pisze księgi różne.

Daje też jałmużnę,
odmawia pacieże.
Uczniów do się bierze
z Wąwolnicy naszej
i studiować każe:
sam nauki daje
dopóki sił staje.

A najmędrszą radę
pośród wielkiej swady,
daje on królowi
któren wciąż się głowi,
nawet martwi czasem
jak napełnić kasę,
naród zadowolić,
ukrócić swawole,
jak dworaków chwalić
a mieszczan ocalić
dyspensę im dając-
podatek nie zając?

Służy Eliasz panu
jak sekretarz stanu
na królewskim dworze
Jagielle pomoże:
Grunwald mu rychtuje,
mowę wygotuje
by wychwalać męstwo
i głosić zwycięstwo!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz