Credo

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego
który dał mi matkę i ojca mojego; ........
braci wielu i siostrę jedyną; .........
Stworzyciela Nieba i Ziemi ........I Syna Jego Jedynego i Pana naszego
który nam się począł z Ducha Swiętego
narodził się światu z Maryji Panny ..... .
I mnie pozwolił się urodzić z Anny
mateńki mojej oraz ojca Stefana. Zstąpił do piekieł, dnia trzeciego z rana
zmartwychwstał a potem na niebiosa wstąpił
a tu na ziemi Go Swięty Piotr zastąpił.
A w Niebie siedzi po prawicy Boga
Ojca Wszechmogącego gdzie moja droga
mateńka i kochany tata mają swoje
miejsce przeznaczenia i liczne pokoje
bo u Ojca w Niebie mieszkań zawsze wiele
a przez tydzień cały są same niedziele.
Stamtąd przyjdzie sądzić umarłych i żywych
za okrutne grzechy i za wielką pychę.
Wierzę w Ducha Swiętego i Kościół Swięty,
grzechów odpuszczenie, obcowanie Swiętych,
człowieka każdego ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny ludzi z Twojej woli Panie!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz